O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Dopravní a liniové stavby

2019            
         
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ŘSD ČR D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží Třebonín - Kaplice EIA
PK Ossendorf s.r.o. Napojení Nová Dukelská na sil. I/42  Brno Hluková studie
ŘSD ČR I/42 VMO Dobrovského B – podrobný hlukový model dle požadavků KHS 2019 Brno Podrobný hlukový model
ŘSD ČR Městský okruh Brno Rokytova, Tomkovo náměstí Brno Biologický průzkum
ŘSD ČR I/42 Brno VMO Tomkovo nám. - Rokytova  Brno Hluková studie
ŘSD ČR I/42 Brno VMO Tomkovo nám. - Rokytova  Brno Plán monitoringu kvality ovzduší
         
2018            
         
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Viapont s.r.o. I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice - Rosice – Kývalka (III. a IV. úsek)  Zastávka Hluková studie
Viapont s.r.o. I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice - Rosice – Kývalka (V. úsek)  Rosice Hluková studie
Valbek, spol. s r.o. I/23 Třebíč, ul. Sportovní – oprava PHS  Třebíč Hluková studie
CTP Invest spol. s r.o. Úprava PHS u D1 v lokalitě Nupaky Nupaky Hluková studie
ŘSD ČR I/42 Brno VMO Tomkovo nám. - Rokytova  Brno Plán monitoringu kvality ovzduší
Atelier PROMIKA s.r.o. II/191 Tyršova Rožmitál  Rožmitál pod Třemšínem Hluková studie
         
2017            
         
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
VALBEK spol. s. r. o. II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka Jičín Hluková studie
HBH Projekt spol. s. r. o. I/42 Brno VMO Tomkovo nám. - Rokytova  Brno Hluková studie
ŘSD ČR D3 SSÚD Kaplice  Kaplice Hluková studie, rozptylová studie, EIA
VALBEK spol. s. r. o. I/13 Děčín, OK Benešovská  Děčín Hluková studie, rozptylová studie
Viapont s. r. o. D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0 – 193,0 vpravo a vlevo  Brno Hluková studie
VALBEK spol. s. r. o. II/230 městský okruh Mariánské Lázně  Mariánské Lázně Hluková a rozptylová studie
Atelier PROMIKA s.r.o. I/57 Brumov-Bylnice, kruhový objezd I/57 a III/50736 Brumov Hluková a rozptylová studie
Kuba & Pilař architekti s.r.o průraz Václavská - Mendlovo náměstí Brno Hluková a rozptylová studie
Ministerstvo ŽP I/42 Brno, VMO Žabovřeská I Brno EIA, odborný posudek
Atelier PROMIKA s.r.o. rekonstrukce ulice Wolkerova Praha Hluková studie
Viapont s. r. o. D2 rekonstrukce vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo   Hluková studie
         
2016            
     
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
VALBEK spol. s. r. o. II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně Mariánské Lázně Hluková studie, rozptylová studie
VALBEK spol. s. r. o. Nová trasa komunikace II/605 Ejpovice  Ejpovice Hluková studie, rozptylová studie
ŘSD ČR I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova  Brno Hluková studie, studie zastínění
     
2015            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Viapont Hluková studie D2 (km 199 – 205) Slatina Hluková studie
ŘSD Měření hluku, hluková a rozptylová studie Tomkovo náměstí  Brno Měření hluku, hluková a rozptylová studie
PK Ossendorf Terminál Starý Lískovec  Brno Měření hluku, hluková a rozptylová studie, biologický průzkum
MÚ Třebíč Obchvat Třebíče 1. etapa Třebíč EIA
JESS Vyvedení výkonu a umístění rozvodny Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice Studie proveditelnosti
Arch Design  Pražská, Bosonohy Brno Měření hluku
             
2014            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ŘSaD Brno I/42 Brno VMO Dobrovského B - radarové měření mezistropu tunelu v jižním tubusu tunelu Dobrovského VMO Brno Brno Analýzy
ŘSaD Brno I/42 Brno VMO Dobrovského B Brno Studie
Viapont Hluková studie D2   Hluková studie
Valbek Hluková a rozptylová studie I/31 Brněnská Hradec Králové Hradec Králové Hluková a rozptylová studie
Valbek Hluková a rozptylová studie R6 Lubenec- obchvat, II. etapa Lubenec Hluková a rozptylová studie
Valbek Hluková a rozptylová studie I/20 Vlčtejn – stoupací pruhy Vlčtejn Hluková a rozptylová studie
Valbek Hluková a rozptylová studie R3 Třebonín Kaplice Kaplice Hluková a rozptylová studie
             
2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
VIAPONT, s.r.o. Dálnice D1, oprava vozovky km 193.800 - 199.300 včetně MUK Brno centrum a MUK Brno jih, DSP Brno Analýzy
Ing.Vrána-měření s.r.o. Kooperace - hluková studie Dobrovského tunely Brno Analýzy
INTOS plus s.r.o. Komunikace pro lokalitu "DÍLY", Polešovice Polešovice Analýzy
ŘSaD Brno I/42 VMO Dobrovsksého B - ověřovací nedestruktivní měření tunelu Brno Analýzy
ŘSaD Brno I/42 VMO Dobrovského B program měření hluku VMO Brno pro kolaudci Brno Analýzy
ŘSaD Brno I/42 VMO Dobrovského B Měření exhalací a hluku z portálů tunelu Dobrovského Brno Analýzy
ŘSaD Brno I/42 Brno VMO Dobrovského B Technická pomoc Vyhodnocení hlukových měření, definice intentzit dopravy pro kalibraci hlukového modelu, návrh opatření a stavebních úprav v lokalitě Žabovřeská a Hradecká Brno Aanalýzy
Valbek spol. s r.o. I/9 Svor, Hluková studie Svor Analýzy
Valbek, spol. s r.o.  II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu Brtnice Analýzy
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ŘSD Brno   I/42 Brno VMO Dobrovského B - měření exhalací a hluku z Technologického centra tunelu Dobrovského   Brno   Analýzy
Arch.Design, s.r.o.   Muzeum Hall of Fame   Brno   EIA, SEA
Dopravoprojekt s.r.o.   Ichtyologický průzkum plochy záměru, Jevíčka, km 0,000-11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka - přírodě blízká protipovodňová opatření   Jevíčko, Třebůvka   Studie
Valbek, spol. s r.o.   Okružní křižovatky Tesařovo náměstí a U tří kohoutů, Ivančice   Ivančice   Analýzy
M.I.S. a.s.   II/405 Okříšky - úprava křižovatky   Okříšky   EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o.   Umístění měnírny na ploše terminálu IDS Starý Lískovec   Brno   Poradenství
PK Ossendorf s.r.o.   I/55 Strážnice, okružní křižovatka   Strážnice   Studie
ŘSD Brno   I/42 Brno VMO Dobrovského B - Technologické centrum   Brno   Analýzy
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
PK Ossendorf s.r.o.   Aktualizace vedení severojižního kolejového diametru v prostoru křižovatky Hradecká x VMO x Královopolská v Brně   Brno   Analýzy
Valbek s.r.o.   II/360 Třebíč - Střítež   Třebíč - Střítež   Analýzy
AUTODOPRAVA Pavla Jirůšková   Tatra T815, valník s hydraulickou rukou   Prostějov   Analýzy
ŘSD ČR, závod Brno   I/42 Brno VMO Dobrovského B, Porovnání 2004 a 2011   Brno   Analýzy
Atelier PROMIKA s.r.o.   Komunikace Pod Bruskou, Praha 1   Praha   Analýzy
Atelier PROMIKA s.r.o.   Komunikace Badeniho, Praha 7   Praha 7   Analýzy
PK Ossendorf, s.r.o.   TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec   Brno   EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o.   Diaľničné a cestné prepojenie Žilina - Dubná Skala   Žilina-Dubná Skala   Studie
PK Ossendorf s.r.o.   Troley - terminál IDS Starý Lískovec   Starý Lískovec   Analýzy
             
2010      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
PK Ossendorf s.r.o. I/55 Strážnice, okružní křižovatka Strážnice EIA, SEA
KÚ Moravskoslezký Železniční stanice Frýdek-Místek, mimoúrovňové křížení trati Ostrava - Valašské Meziříčí Ostrava EIA, SEA
SKI PARK Červená Voda s.r.o. Oznámení EIA na dvě sjezdové tratě a související zařízení v lokalitě Červená voda Červená voda EIA, SEA
SUDOP Dokumentace pro zadání stavby - EUROPOINT Brno Brno Analýzy
Atelier Promika  Hlukové posouzení okružní křižovatky na silnici II/430 Rousínov, Skálova Rousínov Analýzy
ŘSaD Brno Silnice I/38 Znojmo - Hatě Znojmo Analýzy
K4 a.s. Autorizované měřění hluku Sokolnice Analýzy
Samkastav s.r.o. Autorizované měřění hluku Brno Analýzy
PRAGOPROJEKT, a.s. I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat Havlíčkův Brod Analýzy
PK Ossendorf s.r.o. Silnice I/42 Brno, VMO Bělohorská - Faměrovo náměstí Brno Studie
PK Ossendorf s.r.o. Studie ekologických střetů a rizik, D2 - odpočívka Lanžhot Lanžhot Studie
       
2009      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
ŘSaD Brno I/43 Lipůvka, křižovatka  Lipůvka EIA, SEA
Město Tišnov Parkoviště v ul. U Svratky, Tišnov Tišnov EIA, SEA
K4 a.s. Areál Sportovní Brno Královo Pole - dopravní řešení Brno EIA, SEA
Fuertes Development, s.r.o. Úpravy terénu E 461, úsek Ivanovice - Česká Ivanovice EIA, SEA
REINVEST CORPORATION, s.r.o. Garážový dům s centrem pro motoristy, Brno-Kohoutovice Brno EIA, SEA
GEODRILL, s.r.o. VMO Tomkovo Náměstí (Hluková studie, Zastiňovací studie) Brno Analýzy
PK Ossendorf s.r.o. Silnice I/43 Letovice-Rozhraní Letovice Analýzy
ŘSaD Brno Rozšíření dálnice D1, stavba 01191 Starý Lískovec - Brno-jih Brno Analýzy
       
2008      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
ENVI-AQUA Analýza rizik na lokalitě Skalice nad Svitavou Skalice nad Svitavou Geologie, sanace, Těžba
MINTOM s.r.o. Parkovací dům - Brno, Řečkovice Brno EIA, SEA
Město Tišnov Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří Tišnov EIA, SEA
Pelčák a partner, s.r.o. Parkovací dům Trnitá Brno EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o. II/379 Tišnov - Drásov průtah Tišnov EIA, SEA
ZEAS, a.s. 1/38 Moravské Budějovice-obchvat-zemník Moravské Budějovice EIA, SEA
Pozemstav Třebíč Zemník v lokalitě Ochoz pro stavbu obhvatu Moravských Budějovic Moravské Budějovice EIA, SEA
SUDOP  Intermodální logistické centrum Brno Brno EIA, SEA
EDWIN Vedení 2x110kV Velké Opatovice - Konice; Prodloužení platnosti stanoviska Velké Opatovice - Konice EIA, SEA
Roman Gale parkovací dům Kopečená Brno EIA, SEA
PRAGOPROJEKT, a.s. I/38 HB - JV obchvat Havlíčkův Brod Analýzy
SUDOP Elektrizace trati Brno - Rapotice, provoz a výstavba Brno Analýzy
ZEAS, a.s. Zemník v lokalitě Palouk, Moravské Budějovice Moravské Budějovice Analýzy
BETING s.r.o. Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad labem - státní hranice - experimentální balvanické výhony Ústí nad Labem Studie
PK Ossendorf s.r.o. Komunikační propojení mezi ulicemi Heršpická a Kšírova na trase VMO Brno-jih - křížení VMO s železničními tratěmi Brno Studie
ENVI-AQUA Analýza rizik na lokalitě Skalice nad Svitavou Skalice nad Svitavou Geologie, sanace, Těžba
PK Ossendorf s.r.o. Silnice I/42 Brno - VMO tunel Červený kopec, vyhledávací studie.  Brno Poradenství
PK Ossendorf s.r.o. Sil.I/42 Brno Žabovřeská Brno Poradenství
       
2007      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
A3 Janáčkovo divadlo v Brně - podzemní garáže Brno EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o. Silnice I/43 Letovice-Rozhraní Letovice EIA, SEA
SÚSJMK Silnice II/427 Moravský Písek - průtah III. Stavba, km 0,000 - 0,700 Moravský Písek EIA, SEA
ŘSaD Brno Silnice I/53 Lechovice - Pohořelice Lechovice EIA, SEA
SUDOP Železniční uzel Brno - modernizace průjezdu úsek Maloměřice - Hády Brno EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o. Silnice I/43 Letovice - Rozhranní Letovice EIA, SEA
PK Ossendorf s.r.o. Vyškov, nástupní protory podchodu Vyškov Analýzy
City Uh.Brod Parkoviště ulice Prostřední - Uherský Brod Uherský Brod Analýzy
Viapont Sil. I/38 Havl. Brod SZ obchvat Havlíčkův Brod Studie
Viapont Silnice I/37 Ždírec nad Doubravou - Velká Bíteš Velká Bíteš Studie
Viapont Silnice I/34 Havlíčkův Brod SZ obchvat Havlíčkův Brod Studie
       
2006      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
Prostějov Town Anglická - Okružní, parkoviště Anglická - Prostějov Prostějov EIA, SEA
Viapont Silnice I/34 Krátká Ves - obchvat Krátká Ves Analýzy
Viapont Silnice I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat Havlíčkův Brod Analýzy
Profi Jihlava Parkoviště U MěÚ Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Analýzy
ŘSaD Jihlava Posouzení vlivu záměru I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat na lokality soustavy NATURA 2000 Havlíčkův Brod Studie
       
2005      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
ŘSaD Brno Silnice I/50 Bučovice - přeložka Bučovice Analýzy
VIAPONT Silnice I/38 Havlíčkův Brod - jihozápadní obchvat Havlíčkův Brod Studie