O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Jaderná energetika

2020            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Aktualizace dílu 2 a 3 PrBZ EDU a ETE   Dukovany, Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Řešení PDI pro EDU a ETE   Dukovany, Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Nezávislé ověření DBD EDU   Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   PSR ETE20   Temelín   Technická podpora
ČEZ a.s.   Řešení odchylek PSR ETE20 pro Oblast 7 - Analýzy rizika   Temelín   Analýzy, studie
             
2019            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Aktualizace dílu 2 a 3 PrBZ EDU a ETE   Dukovany, Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Odstavení bez BD a ND EDU   Dukovany   Analýzy
ÚJV Řež, Divize Energoprojekt   Dokumentace EIA pro nový jaderný zdroj   Dukovany   Technická podpora
ČEZ a.s.   Nezávislé ověření DBD EDU   Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Aktualizace ZBZ NJZ EDU   Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Aktualizace ZBZ NJZ ETE   Temelín   Studie
ČEZ a.s.   PSR ETE20   Temelín   Technická podpora
             
2018            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Odolnost budov proti výbuchům   Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Zpracování PSR ETE20 - Oblast 7 Analýzy hazardů   Temelín   PSR
ČEZ a.s.   Podpora pro PSR ETE20   Temelín   Studie
ÚJV Řež   Dokumentace EIA pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
Centrum výzkumu Řež s. r. o.   Aktualizace plánu vyřazování a nákladů na vyřazování výzkumných jaderných reaktorů   Řež   Studie
ČEZ a.s.   Metodika hodnocení DiD   Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Možnost odstavení bez BD a ND   Dukovany   Studie
             
2017            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Odolnost budov proti výbuchům   Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Vnitřní záplavy   Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Aktualizace bezpečnostní zprávy – externí a interní hazardy   Temelín/Dukovany   Studie
ÚJV Řež   Dokumentace EIA pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
ČEZ a.s.   Metody a kritéria pro PSR ETE   Temelín   MaK PSR
ČEZ a.s.   Metodika hodnocení DiD   Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Možnost odstavení bez BD a ND   Dukovany   Studie
             
2016            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Externí hazardy  Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Odolnost budov proti výbuchům   Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Aktualizace bezpečnostní zprávy – externí a interní hazardy   Dukovany   Studie
ÚJV Řež   Přípravné environmentální studie pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
ČEZ a.s.   Studie lokalizace umístění nového jaderného zdroje   Dukovany   Studie
             
2015            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
JESS a. s.   EIA Nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice   Jaslovské Bohunice   EIA
ÚJV Řež   Přípravné environmentální studie pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
ČEZ a. s.   Aktualizace bezpečnostní zprávy – externí a interní hazardy   Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a. s.   Bezpečnostní zpráva pro veřejnost   Dukovany   Studie
ČEZ a. s.   Metodika hodnocení odchylek v procesu PSR   Temelín/Dukovany   Studie
JAVYS a. s.   PSR FS KRAO Mochovce   Mochovce (SK)   Analýzy
             
2014            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PpBZ JE Dukovany a ZBZ NJZ Dukovany v částech 2.2, 2.3 a 2.4  Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Prodloužení doby provozu EDU1-4 do roku 2027   Dukovany   EIA
VÚJE Trnava   Poskytnutí podpůrných služeb v rámci projektu VUJE 2000011 „Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO“   Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
JESS   Nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovských Bohunic   Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
INVEK   Environmentální posouzení projektu VH2 ETE   Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Zpracování modifikace V226-Obnova SKŘ JE Dukovany v rozsahu modulů M3-M5 do PPNZ EDU   JE Dukovany   Analýzy
ProServ/ČEZ a.s.   AP1000 design poradenství   Temelín   Poradenství
Energoprojekt Praha   Nový jaderný zdroj EDU5   Dukovany   Analýzy
Energoprojekt Praha   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín-zajištění technické podpory (EIA)   Temelín   EIA, SEA
SCES Group spol. s r.o.   Poradenské služby zaměřené na inženýrské činnosti a odbornou pomoc bezprostředně navazující na proces EIA ve vazbě na vydané stanovisko k záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín   Temelín   Poradenství
EKOJET s.r.o. Bratislava   Vypracovanie dohodnutých kapitol a častí správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre IPR EMO 44200, IPR EBO 10130 - Systém spracovanie kvapalných Ra koncentrátov   Slovensko   EIA, SEA
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PpBZ JE Dukovany a PpBZ JE Temelín v částech 2.3, 2.4, 3.3 a 3.5   Dukovany   Analýzy
VUJE Trnava   Vypracovnie projektovej základne EBO a EMO   Jaslovské Bohunice   Analýzy
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PPBZ JE Dukovany a JE Temelín   Dukovany, Temelín   Analýzy
ÚJV Řež, a.s.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín - zajištění technické podpory   Temelín   EIA
ČEZ a.s.   Ověření lokalizace a rozsahu rozšířehní JE Dukovany   Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Metodiky a kritéria pro provedení periodického hodnocení bezpečnosti (PSR EDU 30)   Dukovany   Analýzy
VUJE a.s.   Vypracování dílčích studií pro vývoj metodiky Design Basis v rámci projektu "Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO (etapy 1, 2, a 3)"   Mochovce, Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
SCES-Group, spol. s r.o.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín - zajištění technické podpory EIA   Temelín   EIA
VUJE a.s.   Vypracování dílčích studií pro vývoj metodiky Design Basis v rámci projektu "Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO (etapy 1, 2, a 3)"   Mochovce, Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2010            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
SCES-Group, spol. s r.o.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín - zajištění technické podpory EIA   Temelín   EIA
             
2009            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Územní studie pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany   Dukovany   Analýzy
             
2007            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany na okolí   Dukovany   Analýzy
             
2006            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Sklad vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín   Temelín   EIA