O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Liniové rozvody energie

2016            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
KÚ Královehradecký  Umístění plynovodu na území královehradeckého kraje Hradec Králové Územní studie
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
EGEM s.r.o.   Nové vedení 2x110 kV Jindřichov - Drmoul   Jindřichov   EIA
EGEM s.r.o.   Nové vedení 2x110 kV Babylon - Štětí   Štětí   EIA
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
EGEM s.r.o.   Vizualizace Kozly   Kozly   Studie
             
2009            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Plynoprojekt Praha   Hraniční předávací stanice Brandov   Brandov   EIA, SEA
             
2007            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEPS a.s.   V 480 Chotějovice-Výškov, změna vedení 220/400 kV na 400/400 kV   Výškov   EIA, SEA
Senergos   Rekonstrukce rozvodny 110/22 kV Náměšť nad Oslavou   Náměšť nad Oslavou   EIA, SEA
Plynoprojekt Praha   VVTL plynovod DN 1400 hranice SRN/ČR - Hora Sv.Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN   Rozvadov   EIA, SEA
Plynoprojekt Praha   VVTL Plynovod DN 1400 hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - Hranice ČR/SRN   Rozvadov   Studie
             
2006            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
EDWIN   R 110 kV Komárov - zaústění vedení V513/514, V5543   Brno   EIA, SEA
ČEPS a.s.   V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV   Chotějovice   EIA, SEA
ČEPS a.s.   V480 Chotějovice - Výškov, nové vedení 400 kV   Chotějovice   EIA, SEA