O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Státní správa a samospráva

2019            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Nitrianský samosprávny kraj  Regionální plán mobility - Nitra (SK) SR SEA
Kancelář architekta města Brna  Nový územní plán Brno Brno SEA + VVURU
Ministerstvo životního prostředí  Aktualizovaný Národní program snižování emisí 2019 ČR SEA
             
2018            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Ministerstvo životního prostředí  Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí ČR SEA
Město Třebíč  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro územní plán Třebíč Třebíč SEA + VVURU
Město Brno  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP města Brna, B36/07 – II Jehnice Brno SEA + VVURU
Město Uherské Hradiště  VVURU Územní plán Uherské Hradiště Uherské Hradiště SEA + VVURU
             
2017            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Jihomoravský kraj SEA Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021 Jihomoravský kraj SEA
Město Šlapanice  VVURU Územní plán Šlapanice Uherské Hradiště SEA + VVURU
Město Ždánice  VVURU Územní plán Ždánice Ždánice SEA + VVURU
Město Opočno  VVURU Územní plán Opočno Opočno SEA + VVURU
Regio projektový ateliér s.r.o.  Změna územního plánu UP Solnice, Kvasiny Solnice SEA
             
2016            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Ministerstvo průmyslu a obchodu  SEA Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR SEA
ArchDesign  Severo-východní obchvat města Hranice Hranice Územní studie
             
2015            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
IPR hl.m Praha  22 celoměstsky významných změn – pokračování projektu Praha SEA
Dotační agentury, obce, města Studie proveditelnosti pro opatření ke snížení prašnosti – cca 50 projektů ČR Studie proveditelnosti
KÚ Pardubice  Program rozvoje turistického ruchu a cyklotras Pardubice SEA
             
2014            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Magistrát města Brna  Posouzení synergických a kumulativních vlivů návrhu ÚP Brna Brno Analýza
KÚ Jihomoravský Inovační strategie JMK Brno SEA
Dotační agentury, obce, města Studie proveditelnosti pro opatření ke snížení prašnosti – cca 50 projektů ČR Studie proveditelnosti
Magistrát města Brna  Posouzení zněny územního plánu  Brno Analýza
IPR hl.m Praha Regionální inovační strategie Praha SEA
IPR hl.m Praha 22 celoměstsky významných změn  Praha SEA
             
2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Regionální rada regionu sudržnosti Severovýchod Zpracování oznámení SEA dle zák. č.100/2001 Sb. pro změnu "ROP Severovýchod - verze 2" v souvislosti s relokací finančních prostředků včetně zajištění Vyjádření OOP dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Severovýchod EIA, SEA
ÚMČ Brno-Žebětín Výsadba a regenerace izolační zeleně Žebětín, ulice Ostrovačická Brno-Žebětín Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s. Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci Králové Hradec Králové Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s. Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Brandýsek Brandýsek Studie
ACCON Praha Pořízení samosběrného zametacího stroje, Horoměřice Horoměřice Studie
Kateřina Holubová Brno Pořízenmí komunálního vozu pro obec Albrechtice, okr. Karviná Albrechtice Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s. Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Moutnice Moutnice Studie
Městys Nedvědice Pořízení techniky ke snížení prašnosti v městysi Nedvědice Nedvědice Studie
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
PaP Media, s.r.o.   Předvolební meeting prezidentského kandidáta Miloše Zemana   Brno   Analýzy
Vyšší policejní škola MV v Brně   Vyšší policejní škola MV v Brně, plynové kotelny   Brno   Analýzy
Česká kongregace sester sv.kříže   Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, Kroměříž, Plynová kotelna, Studna   Kroměříž   Analýzy
Magistrát města Brna   Revize posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí (SEA) a udržitelný rozvoj území, Aktualizace Územního plánu města Brna   Brno   EIA, SEA
Turistické informační centrum města Brna, p.o.   Brněnské vánoce 2012   Brno   Analýzy
Gymnazium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3   Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Plynová kotelna   Přerov   Analýzy
Arch.Design, s.r.o.   Mezifakultní centrum environmentálních věd II   Praha   Analýzy
RPA s.r.o.   Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13   Praha Stodůlky   Studie
Cronimet Ostrava, s.r.o.   Omezení prašnosti v obci s provozem firmy Cronimet Ostrava, s.r.o.   Ostrava   Studie
Domov pro seniory Holásecká, p.o.   Domov pro seniory Holásecká, p.o., Plynová kotelna   Brno   Analýzy
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného kropícího stroje, Moravský Krumlov   Mor.Krumlov   Studie
Domov pro seniory Brno   Domov pro seniory Nopova p.o.,   Brno   Analýzy
Domov pro seniory Brno   Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o., Plynová kotelna, hodnocení rizik ekologické újmy   Brno   Analýzy
Stř.zdrav.školaBrno, Merhautova   SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Plynová kotelna, objekt Lipová 16   Brno   Analýzy
Ing.Michal Jašek   Úpravy a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí v Horní Malé Úpě   Horní Malá ÚPA   Studie
Magistrát města Hradec Králové   Změna č. 305 územního plánu města Hradec Králové   Hradec Králové   EIA, SEA
Magistrát města Brna   Aktualizace Územního plánu města Brna   Brno   EIA, SEA
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Renards dotační, s.r.o.   Pořízení kropícího a samosběrného vozu pro město Adamov   Adamov   Studie
Regionální rada regionu Jihovýchod   Screening, Revize ROP NUTS 2 Jihovýchod   0   EIA, SEA
RPA, s.r.o.   Nákup komunální techniky na snížení emisí prachu - město Chvaletice   Chvaletice   Studie
RPA, s.r.o.   Nákup komunální techniky na snížení emisí prachu - Očenášek - Mikulka, s.r.o.   Prostějov   Studie
Statutární město Brno   Aktualizace územního plánu města Brna   Brno   EIA, SEA
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Těrlicko   Těrlicko   Studie
Istitut regionálních informací, s.r.o.   Územní plán Skřípov   Skřípov   EIA, SEA
Obec Borová   Strojní vybavení pro snížení prašnosti cest v obci Borová   Borová   Poradenství
Tenza, a.s.   Kotelny veřejných budov, Chotěboř   Chotěboř   Analýzy
IWWA, s.r.o.   Pořízení strojí technologie za účelem údržby cest v obci Libina   Libina   Analýzy
AQE Brno   Pořízení samosběrného kropícího stroje v Ústí nad Orlicí   Ústí nad Orlicí   Poradenství
AQE Brno   Pořízení samosběrného kropícího stroje Ústí n.Orlicí   Ústí n.Orlicí   Studie
Statutární město Ostrava   Izolační zeleň města Ostravy, Projekt 1 - 3 (přefakturace na projekt C 1165-11)   Ostava   Studie
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného zametacího stroje, Červený Kostelec   Červeneý Kostelec   Studie
Ing. arch. Jiří Ludík   Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, Územní plán Malá Bystřice   Malá Bystřice   EIA, SEA
RPA, s.r.o.   Pořízení stroje na úklid zpevněných cest pro městskou část Brno-Žebětín   Brno   Studie
SKIPARK Červená Voda s.r.o.   Posouzení vlivu územně plánovací dokumenatce na životní prostředí, Změna č. 3 ÚP sídelního útvaru Červená Voda   Červená Voda   EIA, SEA
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Analýza potenciálu tvorby odpadů, Projektová dokumentace, Vybavení obce Lipová domácími kompostéry a štěpkovačem na biologicky rozložitelný komunální odpad   Severomoravský kraj   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Aktualizace všech dosud zpracovaných studií proveditelnosti na "čistící stroje" pořizované z grantu   Severomoravský kraj   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Těrlicko   Havířov   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady   Poděbrady   Studie
RPA, s.r.o.   Pořízení strojů na úklid zpevněných cest a komunikací pro městskou část Slatina   Brno   Studie
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného zametacího stroje   Ústí nad Orlicí   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Slezská Osrava - Pořízení techniky na snížení prašnosti   Ostrava   Studie
Barko, s.r.o.   Omezení prašnosti v obcích s provozy firmy Barko, s.r.o.   0   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Ořech   Ořech   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Ostrava - Pořízení techniky na snížení prašnosti   Ostrava   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Moravská Ostrava a Přívoz - Pořízení techniky na snížení prašnosti   Ostrava   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Město Kralovice - Pořízení techniky na snížení prašnosti   Kralovice   Studie
Městský úřad Uherský Brod   Změna č. 10 územního plánu města Uherský Brod   Uherský Brod   EIA, SEA
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Nákup techniky na snížení prašnosti ve městě Žebrák   Žebrák   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Veselí nad Lužnicí - Pořízení techniky na snížení prašnosti   Veselí nad Lužnicí   Studie
RPA, s.r.o.   Pořízení strojů na úklid zpevněných cest a komunikací pro městskou část Slatina   Brno   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Pořízení samosběrného zametacího stroje   Třeběnice   Studie
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného kropícího stroje, Velká Bíteš   Velká Bíteš   Studie
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného kropícího stroje, Šumperk   Šumperk   Studie
AQE advisors, a.s.   Pořízení samosběrného kropícího stroje, Toužim   Toužim   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov   Černilov   Studie
obec Velešovice, contract SFŽP   Dotace pro pořízení techniky na snížení prašnosti   Velešovice   Poradenství
obec Velešovice   Izolační zeleň v obci Velešovice   Velešovice   Studie
obec Velešovice   Pořízení čistícího vozu, Velešovice   Velešovice   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Vejprnice   Vejprtice   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Nahořany   Nahořany   Studie
obec Borová   Strojové vybavení pro snížení prašnosti cest v obci Borová   Borová   Studie
Obec Lednice   Rozšíření infrastruktury pro lázně Lednice   Lednice na Moravě   Analýzy
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Pořízení techniky na snížení prašnosti ve městě Touškov   Touškov   Studie
GRANTIKA České spořitelny, a.s.   Pořízení techniky na snížení prašnosti ve Zbůchu   Zbůch   Studie
UAD Studio, spol. s r.o.   Územní plán Šlapanice   Šlapanice   EIA, SEA
McGreen a.s.   Kropící vůz pro město Havířov   Havířov   Studie
Produkční IWWA, s.r.o.   Výměna zdroje vytápění a pořízení solárního systému na ohřev TV pro ZŠ a MŠ v Drnholci   Drnholec   Analýzy
             
2010      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
obec Mrač Změna územního plánu sídelního útvaru Mrač Mrač EIA, SEA
Magistrát města Brna Územní plán města Brna Brno EIA, SEA
Regio PA s.r.o. Územní plán Blešno Blešno EIA, SEA
Obec Dohalice Územní plán obce Dohnalice Dohnalice EIA, SEA
GaREP, spol. s r.o. Program rozvoje Pardubického kraje 2010-2013 Pardubický kraj EIA, SEA
FASO, s.r.o.  Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Dobré Pole Dobré Pole EIA, SEA
KÚ Jihomoravský Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj EIA, SEA
Arch.Design, s.r.o. Rekonstrukce a dostavba areálu FAST VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova Brno Analýzy
GRANTIKA České spořitelny Vintířov - pořízení techniky na snížení prašnosti Vintířov Studie
GRANTIKA České spořitelny Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Slavičíně Slavičín Studie
GRANTIKA České spořitelny Nákup techniky na snížení prašnosti v Městysi Mrákotín Mrákotín Studie
GRANTIKA České spořitelny Nákup techniky na snížení prašnosti ve městě Kamenice nad Lipou Kamenice nad Lipou Studie
KU Ústecký Implementace úzamní soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji Ústecký kraj Studie
KÚ Jihomoravský Plán péče pro přírodní památky Vyškov Studie
PIKAZ Brno, spol. s r.o. Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF - Lomnice u Tišnova Lomnice Studie
Gren Vojtěch Sklenov - vynětí PUPFL Sklenkov Studie
Hexaplan International Hodnocení energetické náročnosti budovy FSI Brno Poradenství
Hexaplan International Hodnocení energetické náročnosti budovy VUT FEKT Brno Poradenství
Hexaplan International Hodnocení energetické náročnosti budovy VUT FSI Brno Poradenství
       
2009      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
Pelčák a partner, s.r.o. Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice - "CERIT" - změna organizace parkování Brno EIA, SEA
Arch.Design, s.r.o. Venkovní opravy, úpravy a inženýrské sítě v areálu FAST VUT Brno - aktualizace Brno EIA, SEA
Arch.Design, s.r.o. Venkovní opravy, úpravy a inženýrské sítě v areálu FAST VUT Brno Brno EIA, SEA
Hexaplan International VUT FEKT objekt T12, areál PPV Brno Brno EIA, SEA
Hexaplan International VUT v Brně, budova D5 NeTME Centre Brno EIA, SEA
Arch.Design, s.r.o. Nový vstupní areál ZOO Brno Brno EIA, SEA
Morávka Centrum Revitalizace Augustiniánského opatství Brno - II. Etapa, ubytování hotelového typu a park Brno EIA, SEA
INTAR Náhradního zdroj elektrické energie pro VŠCHT Praha Praha Analýzy
Centrum Soc Služ. Kuřim Dům s pečovatelskou službou Kuřim - změna zdroje tepla Kuřim Analýzy
A PLUS a.s. CAMPUS OFFICE PARK-STAVBA II Brno Analýzy
Morávka Centrum Revitalizace Augustiniánského opatství - vytápění Brno Analýzy
VUT Brno Pod Palackého vrchem - VUT - Výstavba objektu - Technická 12 a Výzkumná pracoviště - Technická 14 Brno Studie
VUT Brno Regionální VaV Centrum FAST - AdMaS Brno Studie
VUT Brno Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF - Areál VUT v Brně CEITEC Brno Studie
VUT Brno Regionální VaV Centrum FAST - AdMaS Brno Studie
VUT Brno Areál VUT v Brně CEITEC Brno Studie
Hexaplan International Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF Brno Studie
       
2008      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
Hexaplan International VUT FEKT, Objekt T12 a výzkumná pracoviště, areál PPV Brno Brno EIA, SEA
Zahr. a kraj. tvorba, s.r.o. Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy Frýdek Místek Analýzy