O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Vodní hospodářství

2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Regioprojekt Brno   Revitalizace vodního toku Medvídka   Strážnická Morava   Studie
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Pöyry Environment a.s.   Vodní dílo Šance - Zajištění sesuvu Řečice 1.etapa   Řečice   Analýzy
SMP CZ, a.s.   Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště   Mostiště   Analýzy
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
GE Global Banking   Aspekty rozvoje a rizik Biomethan. stanic a malých hydro-elektr.   ČR   Analýzy
Ing. arch. Karol Lakatoš   Zoologický průzkum vodního toku pro záměr "Výstavba nové výrobní a administrativní budovy HELI FOOD FRESH Milín   Milín   Studie
SKIPARK Červená Voda s.r.o.   Hydrologické a hydrogeologické posouzení, Červená Voda - Buková Hora, rozšíření areálu   Mlýnický Dvůr, Červená Voda   EIA, SEA
Regioprojekt Brno   Bratčice   Bratčice   Studie
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o   Komplexní pozemková úprava v k.ú. Topolná, ochranná nádrž   Komárov a Topolná   EIA, SEA
Pöyry Environment a.s.   Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí   Velké Meziříčí   Analýzy
             
2008      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
PŐYRY Opatření na horní Opavě - Příprava akce v období 2008 - 2010 Krnov EIA, SEA
       
2006      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
ŘVC ČR Stupeň Ořelouč II, soupis živočichů - I. Etapa výstavby Přelouč Studie
PŐYRY Plavební zařízení Slapy Štěchovice Studie
PŐYRY Morava, Olomouc - II. Etapa Olomouc EIA, SEA
Vodní cesty, a.s. Prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín - soutok Moravy a Dyje  Hodonín Studie
Aquatis Rešerše biologických průzkumů lokality plavebního stupně Přelouč Přelouč Studie
       
2005      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
Vodní cesty, a.s. Moravskoslezské Benátky lodí nebo raftem nivou řeky Olše Lázně Darkov Poradenství
OK Audit Frýdlant Využití řek Ostravice, Olše, Opavy, Odry a Lučiny pro rekreační plavbu Darkov Poradenství