O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Zemědělství a krajina

2015            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Archix Farma Lipiny  Lipiny  Posouzení vlivu na krajinu
Dotační agentury, zemědělské podniky Studie proveditelnosti pro potenciál využití odpadů ze zemědělství – cca 10 projektů  ČR  Studie proveditelnosti
             
2014            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Dotační agentury, zemědělské podniky Studie proveditelnosti pro potenciál využití odpadů ze zemědělství – cca 10 projektů  ČR  Studie proveditelnosti
             
2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Ústecký Kraj  Mykologický průzkum vybraných lokalit v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory   Doupovské hory   Mykologický průzkum
AOPK ČR   Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 v ČR   ČR   Naturové hodnocení
ZERAS a.s.  Opatření ke snížení amoniaku při živočišné výrobě na středisku Pavlov firmy ZERAS a.s.  Pavlov   Studie proveditelnosti
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Okresní agrární komora Hodonín   Lektorská činnost, Série školení zemědělců v problematice ekologické újmy a hodnocení rizik ekologické újmy   Hodonín   Poradenství
Správa Národního parku České Švýcarsko   Správa Národního parku České Švýcarsko, ČOV Na Tokání, ČOV na Mezní louce   České Švýcarsko   Analýzy
RPA, s.r.o.   Lektorská činnost, Série školení zemědělců v problematice ekologické újmy a hodnocení rizik ekologické újmy   Morava, Vysočina   Poradenství
RPA s.r.o.   Opatření ke snížení amoniaku při živočišné výrobě na střediscích ŽV firmy zemědělské družstvo Újezd   Újezd   Studie
RPA s.r.o.   Opatření ke snížení amoniaku při živočišné výrobě na střediscích ŽV firmy ZERAS a.s.   0   Studie
RPA s.r.o.   Opatření ke snížení amoniaku při živočišné výrobě na střediscích ŽV firmy Družstva vlastníků Batelov   Batelov   Studie
Sady Tuchoraz s.r.o.   Rozptyl účinných látek při postřiku - Sady Tuchoraz   Český Brod   Analýzy
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
Ing. Miroslav Setnička   Rekonstrukce výkrmových hal v areálu "Farma prasat Odeř"   Odeř   Analýzy
Agrovýkup, a.s.   Sušárna obilovin, Agrovýkup a.s.   Moravské Budějovice   Analýzy
             
2008      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
Agroprojekt PSO Dostavba mléčné farmy Určice Určice Analýzy
       
2007      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
ENVI-AQUA Rekultivace území, terénní úpravy pozemku Brno EIA, SEA
Českomor. Štěrk Olšany - úprava Habrovanského potoka Olšany Studie
Fuertes Development, s.r.o. Zhodnocení záměru a možnosti realizace záměru výstavby v Žebětíně Brno Studie
Fuertes Development, s.r.o. Urbanistická studie Žebětín, biologické hodnocení Žebětín Poradenství
       
2006      
       
Klient Projekt Lokalita Typ práce
GEAM Dol.Rožínka Areál Starého závodu Zlaté Hory, likvidace a rekultivace Zlaté Hory EIA, SEA